สะดวก รวดเร็ว

ในฐานะโบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก เราให้บริการระบบการซื้อขายทั่วโลกที่รวดเร็วและสะดวกสบายแก่คุณ

ความมั่นคงทางการเงิน

แยกการเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้า
เงินทุนของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บแยกไว้เต็มจำนวนที่ East West Bank, ธนาคารพาณิชย์อาร์เมเนีย และ HSBC Hong Kong
เงินทุนของลูกค้าและกองทุนบริษัท Verse Capital Ltd จะถูกเก็บไว้ต่างหาก หาก Verse Capital Ltd ล้มละลาย เงินที่แยกจากกันจะถูกส่งคืนให้กับแขกและจะไม่จ่ายให้กับเจ้าหนี้